MENU

学校動画配信ページ

お知らせ 2020年10月28日

以下の説明動画を是非ご覧ください。

【推薦入試説明動画】

チャレンジ入試〔推薦入試対象〕の過去問題はこちらから

【一般入試説明動画】

【学校紹介動画】

【施設紹介動画】

【学校概要動画】

【部活動紹介ダイジェスト動画〔運動部編〕】

【部活動紹介ダイジェスト動画〔文化部編〕】

【学校説明会ダイジェト動画】

【学校案内パンフレット〔英語版〕】

戻る
学校案内パンフ